Logoen til Grønt Punkt Logoen til Miljøfyrtårn
Heidenreich bærekraftsmål 4: To sider av samme sak:
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bilde av et løvblad og en jordklode

Å sikre anstendig arbeid for alle, innebærer en varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst som gir full sysselsetting.

Våre ambisjoner

 • Sikre en drift som gjør Heidenreich til en trygg og samfunnsengasjert arbeidsgiver.
 • Målrettet arbeid for å ivareta sikkerheten og unngå ulykker.
 • Trygge hver enkelt ansatt med et positivt, psykososialt arbeidsmiljø.
 • Bidra til full sysselsetting og økonomisk vekst som trygger velferden.
 • Bidra til anstendige lønns- og arbeidsforhold for våre ansatte i henhold til gjeldende lovverk og tariffer, og motivere våre leverandører til det samme.
 • Legge til rette for økt produksjon via teknologisk utvikling.
 • Jobbe for like forhold, uavhengig av kjønn, religion, samfunnslag og legning.
pil ned

Hva har vi gjort?

 • Effektivisert drift og bedret økonomien og vårt handlingsrom for endringer.
 • Trygge hver enkelt ansatt med et positivt, psykososialt arbeidsmiljø.
 • Følger lønnstariffer fra ulike fagorganisasjoner som Virke, Handel & Kontor, Transportarbeiderforbundet etc.
 • Gjennomfører tilfredshets undersøkelser blant medarbeidere, mestrings- og prestasjonssamtaler, grundig intern informasjon og har samlinger for å bidra til et positivt, psykososialt arbeidsmiljø.
 • Vi rekrutterer gjerne via NAV.
 • Vi legger til rette for medarbeidere med spesielle behov/reduserte funksjoner.
 • Vi har konkrete varslingsrutiner for å avdekke og håndtere avvik.
 • Vi støtter humanitære organisasjoner via gaver ell er tilskudd til kampanjer.
 • Vi støtter skoler med ukurant materiell som kan nyttes i undervisningen og deltar i kursing og møtedager med VVS-elever.
pil ned

Vil du bli med?


Vi vil bruke vår kompetanse og våre erfaringer til å samarbeide med kunder og leverandører om økt bærekraft.

Vil du bli med

Våre mål for økt bærekraft

Vi skal jobbe med FN´s bærekraftmål og vi i Heidenreich har valgt ut fem mål som er relevante for oss, slik kan vi jobbe målrettet mot tiltak.

Åpenhetsloven


Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til et godt liv er ett av de sentrale punktene i FNs bærekraftsmål, og dette er kjernen i Åpenhetsloven. Loven skal sikre at næringslivet ivaretar menneskerettigheter.

Åpenhetsloven