Logoen til Grønt Punkt Logoen til Miljøfyrtårn
Bli med! Vil du være med på dugnaden?
Bilde av et løvblad og en jordklode

Heidenreich vil bli ledende på bærekraft, og vi vil at du skal bli det samme. Hver for oss kan vi gjøre litt, sammen kan vi gjøre mye. Vi tar tak i konkrete tiltak med utgangspunkt i FNs bærekraftmål.

Et samarbeid vi alle, også de som kommer etter oss vil ha nytte av!

Vi har høye ambisjoner og lang erfaring som Miljøfyrtårn. Nå vil vi dele kompetanse og erfaringer med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Mye handler om å redusere utslipp og energibruk og å motvirke sløsing – tiltak som gir gode resultater på bunnlinja.

God økonomi!

Det er god økonomi i økt bærekraft, og mest av alt gavner det de som kommer etter oss.
Heidenreich har vært Miljøfyrtårn siden 2010, med økt innsats for bærekraft har vi oppnådd:

 

  • Økt trivsel og redusert sykefravær
  • Bedre konkurransekraft
  • Ansvarlige leverandører og mer fornøyde kunder
  • God dialog med, og økt overføring av kompetanse til, kunder
  • Reduserte utslipp fra transport, hittil 10%, 52% innen 2030
  • Totalt reduserte klimagassutslipp fra 2009 til 2021 med 25%
  • Redusert bruk av plast og energi til oppvarming
  • Økt sorteringsgrad på avfall (60% generelt, 90% på sentrallager)

Vil du samarbeide med oss?

Om økt bærekraft, så ta kontakt med vår bærekraftsansvarlige 
Kjetil Grønbakken - kjetil.gronbakken@heidenreich.no

Åpenhetsloven


Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til et godt liv er ett av de sentrale punktene i FNs bærekraftsmål, og dette er kjernen i Åpenhetsloven. Loven skal sikre at næringslivet ivaretar menneskerettigheter.

Åpenhetsloven