Logoen til Grønt Punkt Logoen til Miljøfyrtårn
Heidenreich bærekraftsmål 2: God helse og livskvalitet
er grunnleggende
Bilde av et løvblad og en jordklode

Det sosiale aspektet ved FNs bærekraftmål, omfatter bl.a. god helse og livskvalitet som er nødvendig for at alle får brukt sitt fulle potensial, være motiverte og bidra til å nå felles mål.

Våre ambisjoner

 • Vi jobber for å utvikle og ta vare på medarbeidernes helse og trivsel.
 • Vi skal opprettholde et sykefravær på maks 4,5%og jobbe mot 0%.
 • Vi skal sørge for en fysisk utforming av arbeidsplasser som reduserer risikoen for mistrivsel, negativt s tress og sykefravær.
 • Det skal være god ventilasjon og gode lysforhold på alle våre arbeidsplasser.
 • Vi skal jobbe for å sikre et best mulig psykisk og fysisk arbeidsmiljø, med bl.a. målrettet arbeid forøkt sikkerhet og for å unngå arbeidsulykker.
 • Vi skal være en inkluderende arbeidsplass for alle, uavhengig av religion, etnisk bakgrunn, legning, samfunnslag og kjønn.
 • Vi skal gjennomføre jevnlige medarbeider- undersøkelser, avdelings- og personalmøter for å opprettholde god kunnskap og et høyt bevissthets nivå blant alle medarbeidere.
 • Alle ansatte skal årlig inviteres til mestrings- og prestasjonssamtaler, og få utarbeidet sin personlige handlingsplan for neste periode.
 • Stille krav til dokumentasjon og håndtering av miljøfarlige stoffer, i for eksempel maling, i forbindelse med oppussing av våre lokaler.
pil ned

Hva har vi gjort?

 • Vi gjennomfører årlige prestasjons- og mestrings samtaler med alle ansatte.
 • Alle arbeidsplasser tilrettelegges for best mulig fysiske forhold som for eksempel heve- og senkepult, albuestøtter, synlighetstøy etc.
 • Vi har innført etiske retningslinjer og tiltak forå skape et positivt arbeidsmiljø, bl.a. bevisstgjøring av den enkeltes personlige ansvar for et godt arbeidsmiljø.
pil ned

Vil du bli med


Vi vil bruke vår kompetanse og våre erfaringer til å samarbeide med kunder og leverandører om økt bærekraft.

Vil du bli med

Våre mål for økt bærekraft

Vi skal jobbe med FN´s bærekraftmål og vi i Heidenreich har valgt ut fem mål som er relevante for oss, slik at vi kan jobbe målrettet mot tiltak.

Åpenhetsloven


Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til et godt liv er ett av de sentrale punktene i FNs bærekraftsmål, og dette er kjernen i Åpenhetsloven. Loven skal sikre at næringslivet ivaretar menneskerettigheter.

Åpenhetsloven