Logoen til Grønt Punkt Logoen til Miljøfyrtårn
Heidenreich bærekraftsmål 1: Kunnskap er til for å deles.
Samarbeid troner øverst.
Bilde av et løvblad og en jordklode

FN sitt overordnede bærekraftmål er samarbeid. Ingen kommer langt alene, vi er alle avhengige av gode partnere for å lykkes.

Våre amisjoner

 • Utvikle best mulig internt samarbeidsklima med en kultur som løser utfordringer og deler seire sammen.
 • Skape et godt og motiverende samarbeid med kunder som sikrer bærekraftige løsninger og riktig valg av produkter.
 • Samarbeide med leverandører om å synliggjøre hva som er bærekraftige løsninger og de fordelene disse gir, både økonomisk og miljømessig.
 • Samarbeide med bransjefora, bidra til å spre kunnskap og øke bevisstheten om at en felles bransje kan oppnå mye mer enn den enkelte bedrift.
 • Samarbeide med myndigheter og synliggjøre hvordan vår bransje kan bidra med for å nå bærekraftmålene.
 • Jobbe for at bærekraftig løsninger ikke taper for kortsiktige, økonomiske mål som blir dyrere i lengden.
 • Hente kunnskap fra vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge og som Miljøfyrtårn og dele kunnskapen med våre kunder.
pil ned

Hva har vi gjort?

 • Vi stiller tydelige miljøkrav internt og til alle samarbeidspartnere.
 • Hele bedriften og alle avdelinger er Miljøfyrtårn med klare retningslinjer for avfallsreduksjon, miljøvennlig avfallshåndtering, energibesparende tiltak og tiltak for bedre arbeidsmiljø
 • Vi har innført etiske krav i våre avtaler med leverandører.
 • Sørger for god intern informasjon og bred forståelse for vårt arbeid med bærekraft.
 • Holder en løpende dialog med kunder og leve- randører om EPD, for bl.a. å synliggjøre miljø- regnskapet.
 • Tilbyr alle kunder å bli kildesorterings-partner med tilgang til våre lokale avfallsanlegg.
pil ned

Vil du bli med


Vi vil bruke vår kompetanse og våre erfaringer til å samarbeide med kunder og leverandører om økt bærekraft.

Vil du bli med

Våre mål for økt bærekraft

Vi skal jobbe med FN´s bærekraftmål og vi i Heidenreich har valgt ut fem mål som er relevante for oss, slik at vi kan jobbe målrettet mot tiltak.

Åpenhetsloven


Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til et godt liv er ett av de sentrale punktene i FNs bærekraftsmål, og dette er kjernen i Åpenhetsloven. Loven skal sikre at næringslivet ivaretar menneskerettigheter.

Åpenhetsloven