Logoen til Grønt Punkt Logoen til Miljøfyrtårn
Vi skal bli ledende på bærekraft. Det er ikke lenger et spørsmål om vi kan redde klima - vi må.
Bilde av et løvblad og en jordklode

I 2021 brukte vi opp jordas naturressurser for dette året allerede 21. august.

Dersom vi ikke klarer å bremse klimaendringene og stanse naturødeleggelser, vil ikke framtidige generasjoner ha luft å puste i, vann å drikke og mat på bordet.

Hva må vi gjøre

FNs klimapanel og forskerne peker på noen helt nødvendige grep:

  1. Redusere energiforbruk og sløsing
  2. Nytt energisystem. Fra fossile til fornybare energikilder
  3. Alternativ materialbruk, økt gjenbruk og smartere teknologi i bl.a. hus og kjøretøy
  4. 50% utslippskutt av klimagasser innen 2030, der Heidenreich har satt seg som mål å ha et utslippskutt på 70% innen 2030

Dette har vi gjort, så langt

Heidenreich har innført flere målbare tiltak

Redusering av dagens CO2-utslipp

26,05
2021
18,22
2030

Redusering av klimagass på transport

68
2021
40,11
2030

Øke sorteringsgrad avfall avdelinger

60
2021
78
2030

Øke sorteringsgrad avfall sentrallager

85
2021
95
2030

Det er mye å spare på økt bærekraft

Redusert energiforbruk og mindre sløsing vises på bunnlinja. Det gjør også redusert sykefravær, økt gjenbruk og smartere teknologi og logistikk.

Vil du bli med?


Vi vil bruke vår kompetanse og våre erfaringer til å samarbeide med kunder og leverandører om økt bærekraft.

Vil du bli med

Åpenhetsloven


Å bidra til å sikre anstendig arbeid og retten til et godt liv er ett av de sentrale punktene i FNs bærekraftsmål, og dette er kjernen i Åpenhetsloven. Loven skal sikre at næringslivet ivaretar menneskerettigheter.

Åpenhetsloven