Logoen til Grønt Punkt Logoen til Miljøfyrtårn
Heidenreich bærekraftsmål 5: Industri, innovasjon og infrastruktur:
bedre løsninger og økt flyt legger
fundamentet
Bilde av et løvblad og en jordklode

Nye, bedre og besparende løsninger er fundamentet for bærekraftig produksjon, logistikk og kunnskapsformidling, og en forutsetning for reduserte klimagassutslipp.

Våre ambisjoner

 • Jobbe mot en mest mulig bærekraftig distribusjon av varer ved å benytte ny teknologi for bilpark, lastebiler og energiforbruk/gjenbruk.
 • Unngå tom last, søke maksimal utnyttelse av volum, både i emballasje og lastevolum.
 • Utarbeide lokale og nasjonale transportløsninger som gir best mulig utnyttelse av lastevolum og frekvens.
 • Utvikle og benytte digitale løsninger for bl.a. møter og redusere behovet for flyreiser.
 • Sørge for best mulig kompetanse på våre fagområder, både hos oss selv og våre kunder.
 • Arbeide for, og bidra til, et mest mulig bærekraftig arbeidsliv.
 • Vi arbeider for å redusere våre utslipp og miljøavtrykk gjennom hele verdikjeden.
 • Fram mot 2030 skal vi redusere vårt energiforbruk med min. 10%, vårt forbruk av diesel med minimum 10%i forhold til omsetning og prioritere bærekraftige, null-utslipps transportløsninger.
 • Alle avdelinger skal ha ladere for el-biler.
 • Krav til våre leverandører om null-utslipps løsninger for varetransport.
 • Ha en sorteringsgrad på minimum 60% for hele bedriften og 88% for sentrallageret.
pil ned

Hva vi har gjort?

 • Utviklet vår egen palleboks i resirkulert plast og kartong.
  Palleboksen erstatter tradisjonelle paller, utnytter plassen og unngår transport av luft, noe som sparer drivstoff og utslipp. Den reduserer bruken av plast og pappemballasje, og bidrar til avfallsfrie byggeplasser (et krav som innføres fra 2022). Palleboksen har standard pallemål og vippeluke for enkel plukk. Den reduserer transportskader, tåler kulde og har 800 kg bæreevne.
 • Tiltak for å utnytte transportvolum ved dialog, samkjøring og bruk av tillegg for småordrer.
 • Flere selgere og kundekonsulenter har tatt i bruk el-biler.
 • Ekspress levering til kunder skjer med el-varebil.
  Vi har doblet antall el-biler det siste året og redusert utslippene av CO2 med 10%. (Innen 2030 skal 92% av selgernes bilpark være elektrisk. Da vil våre totale CO2 utslipp være redusert med 52%).
 • Alkolås i egne distribusjonsbiler for å minimalisere risikoen for ulykker.
 • Utstrakt bruk av digitale møter via Teams.
 • Redusert bruk av papir ved utstrakt bruk av digitale kataloger m.m.
 • Resirkulering og sortering av avfall på sentrallager, i administrasjonen og i våre avdelinger og butikker.
 • Oppvarming av sentrallageret skjer med varmepumpe.
 • LED belysning på sentrallager, avdelinger og fasadeskilt.
 • Innsamlingsstasjoner for papir, printerpatroner og pant i sentrallager og administrasjon.
pil ned

Vil du bli med?


Vi vil bruke vår kompetanse og våre erfaringer til å samarbeide med kunder og leverandører om økt bærekraft.

Vil du bli med

Våre mål for økt bærekraft

Vi skal jobbe med FN´s bærekraftmål og vi i Heidenreich har valgt ut fem mål som er relevante for oss, slik at vi kan jobbe målrettet mot tiltak.